EEG Biofeedback w terapii ADHD

Skuteczna terapia ADHD

W terapii dziecka z ADHD ważne jest działanie holistyczne. Chcemy dać dziecku wzrorzec, który pozwoli mu koncentrować się na zadaniu nie rozpraszając otoczeniem, ocenić ważność otaczających go bodźców i wybrać te najważniejsze.

Dlatego oprócz klasycznej terapii pedagogicznej, która ukierunkowuje dziecko w jego działaniu i daje narzędzia warto skorzystać z trenningów EEG Biofeedback. Ta metoda wymaga od dziecka niewielkiego udziału jego świadomości. To mózg uczy się jak reagować na zadanie, a pozytywne rezultaty są nagradzana. Dziecko ma okazję poczuć satysfakcję z osiągniecia pozytywnego wyniku i jest motywowane do dalszego trenningu. Sesje z użyciem aparatury EEG Biofeedback poza nauką koncentracji dają również możliwość kontroli nadpobudliwości ruchowej. Dziecko trenując uświadamia sobie co dzieje się z jego ciałem i powoli uczy jak je kontrolować.

W przeciwieństwie do farmakoterapii efekt trenningów EEG Biofeedback utrzymuje się latami- mózg uczy się jak pracować na właściwych dla niego częstotliwościach.

cennik