Logopeda dziecięcy w Opolu

 

W CLIRO zajmujemy się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci.

U nas znajdziesz odpowiedniego terapeutę jeśli Twoje dziecko:

  • nie zaczęło jeszcze mówić, nie rozumie poleceń słownych;mówi niewyraźnie;
  • nie wymawia wszystkich głosek poprawnie: sepleni, rera, nosuje, mówi bezdźwięcznie;
  • jest niesłyszące lub niedosłyszące;
  • ma problem z płynnością mówienia,  jąka się;
  • ma zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, MPD lub cierpi na inny zespół objawów, któremu towarzyszy opóźnienie w rozwoju mowy;
  • w następstwie urazu głowy straciło zdolność komunikowania się słownego lub rozumienia komunikatów werbalnych;
  • nie radzi sobie z analizą, syntezą oraz pamięcią słuchową;
  • nie opanowało systemu gramatyki języka polskiego lub ma problem z wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej komunikacji;
  • jest dyslektykiem lub nie opanowało zasad ortograficznych języka polskiego, ma problem z rozumieniem tekstów.

Diagnoza logopedyczna, w zależności od wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,  może być przeprowadzono na jednym lub kilku spotkaniach. Sprawdzamy oddech, budowę i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, wymowę poszczególnych głosek, zasób słownictwa, poziom znajomości gramatyki i ortografii języka polskiego. W razie wątpliwości i potrzeby kierujemy dziecko na dodatkowe badania, np: audiologiczne, laryngologiczne, ortodontyczne, psychologiczne.

Terapia prowadzona jest przez doświadczonych logopedów, doskonale rozumiejących potrzeby dziecka. Materiał ćwiczeniowy jest urozmaicony. Korzystamy (oczywiście z umiarem) z najnowszych programów multimedialnych. Dzieci uczą się bawiąc, dlatego chętnie przychodzą na zajęcia, a rodzice i nauczyciele szybko zauważają efekty naszej wspólnej pracy.

cennik