Metoda Knillów w Opolu

 

PROGRAMY  AKTYWNOŚCI KNILLÓW: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA, KONTAKT I KOMUNIKACJA, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny, ruch i zabawa, mogą być stosowane jako metoda:

 

  • diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się oraz z trudnościami w nauce,
  • aktywizująca dzieci z  mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • pobudzająca dzieci głębiej upośledzone umysłowo do aktywności i współdziałania,
  • przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem,
  • porządkująca zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie. 

Programy Knillów są formą aktyności przy specjalnie skomponowanej muzyce, która dodatkowo stymuluje i podwyższa uwagę. Dziecko uczy się  przewidwać co będzie się działo za chwilę, co zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie aktywności są bardzo proste, dlatego większość z nich dziecko potrafi wykonać samo, np: głaskanie brzucha, klaskanie, wymachiwanie rękoma. Sygnaturki dźwiękowe oznajmiają początek i koniec aktywności.