Metoda P.Dennisona w Opolu

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA PAULA DENNISONA – GIMNASTYKA MÓZGU

Paul Dennison  w swej metodzie obala powszechnie panująca opinię, że myślenie, rozumienie, uczenie się to wyłącznie sprawa mózgu.
Procesowi uczenia się nierozłącznie towarzyszy rozwój fizyczny. Oznacza to, że wzrost możliwości umysłowych w znacznym stopniu jest uzależniony od ruchu fizycznego.

Za pomocą ruchu i dotyku stymulujemy poszczególne obszary w korze mózgowej i tworzymy nowe połączenia między nimi, celem uzyskania poprawy stanu i działania wymiarów inteligencji
Wśród tych wymiarów są:

  • wymiar latealności  (współpraca lewej  i prawej półkuli mózgu,
  • wymiar koncentracji (pień mózgu i płat czołowy) ,(fokus),
  • wymiar stabilności (system limbiczny).

Dla każdego z tych wymiarów Dennison opisał specjalne ćwiczenia i tzw. równoważenia. Szczególną uwagę poświęca wymiarowi lateralności (współpracy obu półkul mózgowych), ponieważ brak integracji dzieci w tym wymiarze jest powodem ok. 80% przypadków trudności w uczeniu się. 

Gimnastyka mózgu nie wymaga wiele czasu (wystarczy kilka minut dziennie), nie jest też wyczerpująca fizycznie. 

Metoda Kinezjologi Edukacyjnej pozwala lepiej:

  • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego,
  • komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy,
  • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
  • usuwać blokady ukryte w naszym ciele,
  • wprowadzać ciało i umysł w stan optymalny do przyswajania wiedzy równoważąc wymiar latelarności, koncentracji, stabilności. 

Efektem terapii metodą Dennisona jest znaczna poprawa pisania, czytania, mowy, twórczego rysowania, sprawności ruchowej oraz ogólne podniesienie umiejętności szkolnych. 

Ćwiczenia i równoważenia z zakresu wszystkich trzech wymiarów znacznie wpływają na poprawę wzroku, słuchu, pamięci, koncentracji, lepszej organizacji działań, wzrostu poczucia własnej wartości, zrównoważenia energii, uzdolnień artystycznych.