Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne w Opolu

Najważniejsze korzyści płynące z ćwiczeń wykorzystujących Metodę Ruchu Rozwijającego:

 • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem.
 • Wyzwala swobodę zachowań i naturalność.
 • Daje okazję do rozładowania energii.
 • Jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń.
 • Daje radość.
 • Wyzwala zaangażowanie.
 • Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.
 • Daje pewność siebie.
 • Daje możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień.
 • Zbliża do siebie uczestników zajęć.
 • Daje radość z działania w grupie.
 • Przyjemność dawania innym radości.
 • Daje okazję do wspomnień, przypomnienia sobie zdarzeń z dzieciństwa.
 • Daje okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej.
 • Daje poczucie partnerstwa.
 • Możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała.
 • Nie jest ograniczona wiekiem uczestników. 

ĆWICZENIA SĄ IDEALNE DLA DZIECI :

 • Z ADHD
 • Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA
 • Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • Z GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI
 • Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Należy dać dziecku okazję do nauczenia się, jak można radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z pożytkiem dla siebie i bez krzywdzenia innych.

Ważnym  celem tych zajęć jest rozwijanie świadomości różnorodnych cech ruchu, co wydaje się szczególnie istotne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, które mają trudności z różnicowaniem i kontrolą tempa ruchu, jego siły, kierunku oraz przepływu. Ćwiczenia oparte na MRR  są dla nich okazją do nabywania umiejętności kontrolowania swojego ciała,   a co za tym idzie, także sfery emocji oraz form kontaktów społecznych. 

Metoda Ruchu Rozwijającego może być wykorzystywana jako element indywidualnych zajęć z terapeutą, może też stanowić główny nurt na zajęciach grupowych.