Nasza kadra

Beata Sobera-Baron: właścicielka, logopeda, pedagog-terapeuta, neuroterapeuta II stopnia (EEG Biofeedback), teraputa metody Tomatisa, nauczyciel akademicki, dziennikarz. W CLIRO prowadzi szkolenia z zakresu emisji i higieny głosu, logopedii artystycznej, wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka, technik koncentracji. Przeprowadza badania przesiewowe z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych. Prowadzi kompleksowe terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Odpowiada za przygotowanie i analizę programów terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod w tym EEG Biofeedback.

Jolanta Drobina: pedagog-terapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia.W CLIRO prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej z zastosowaniem metod: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, Dobrego Startu, Knillów, Dennisona, Integracji Sensorycznej (niezastąpiona w łączeniu metod w proporcjach idealnych dla poszczególnych dzieci). Na terenie placówki prowadzi również zajęcia grupowe dla dzieci z rodzicami.

Agnieszka Puchała: neurologopeda, trener EEG Biofeedback. W CLIRO prowadzi badania przesiewowe w placówkach edukacjnych oraz zajęcia terapii logopedycznej w szkołach i przedszkolach. Śledzi wszelkie nowinki z dziedziny neuroterapii, zgłębia tajniki funkcjonowania mózgu.

Dorota Kuczyńska (Kołodziej): pedagog- terapeuta, trener EEG Biofeedback, instruktor tańca i tańca terapeutycznego. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapie pedagogiczne. Pracuje z dziećmi z wadami rozwojowymi oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Zaraza dzieci muzyką prowadząc warsztaty taneczne i zajęcia rytmiczne. Posiada pokłady niespozytej energii :)

Anna Mulicka: logopeda, pedagog- terapeuta. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapię logopedyczną dzieci z wadami rozwojowymi oraz terapię logopedyczną dorosłych. Interesuje się multimediami w terapii. Śledzi nowinki i korzysta z nich podczas zajęć.

Ewa Jarzyna: neurologopeda z bardzo bogatym i wieloletnim doświadczeniem. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne. Jej pacjenci to dzieci i dorośli z problemami neurologicznymi (osboy po udarach, śpiączkach, wypadkach komunikacyjnych, dzieci z wadami rozwojowymi). Zawsze radosna i pełna energii.

Joanna Mochnacz: pedagog, logopeda , nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukator, wieloletni doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także  lider diagnozy z zastosowaniem skali SGS i SGE-5 oraz  wspomagania dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej. W CLIRO zajmuje się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (m.in. edukacja przez ruch, malowanie dziesięcioma palcami, pedagogika zabawy, MRR, arteterapia) , zajęciami grupowymi  i indywidualnymi dla dzieci i rodziców oraz szkoleniami  dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia z  metody Dobrego Startu, metody Ruchu Rozwijającego, metody aktywnego słuchania muzyki poważnej B. Strauss, a także warsztaty wspomagające koncentrację małego dziecka , grafomotorykę, umiejętności językowe  czy matematyczne.

Justyna Nowak- neurologepeda. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Katarzyna Klimas: psycholog kliniczny. W CLIRO prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnozy rozwojowe, diagnozy funkcjonalne. Wykonuje diagnozę metodą Delacato. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych. Ma bogate doświadczenia w pracy z dziećmi autystycznymi. Jest trenerem metody RSA Biofeedback. Włada metodami komunikacji alternatywnej (MAKATON, PIKTOGRAMY).

Karina Szota: pedagog-terapeuta, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi. W CLIRO prowadzi terapie pedagogiczne z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, teatroterapii i arteterapii. Optymistycznie podchodzi do pracy, zaraża uśmiechem każdego.

Joanna Krok-Alberska: logopeda. Przeprowadza badania przesiewowe z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych. Prowadzi indywidualne terapie logopedyczne oraz zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku od roku do 6 lat. W CLIRO prowadzi diagnozy i indywidualne terapie logopedyczne. Pracuje z dziećmi z wadami rozwojowymi i dorosłymi. Doświadczenie dziennikarskie oraz logopedyczne łączy, prowadząc zajęcia z logopedii artystycznej.

Magdalena Firlus- terapeuta Integracji Sensorycznej II stopia, fizjoterapeuta. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapie integracji sensorycznej. Pełna energii, z uśmiechem prowadzi zajęcia z najmłodszymi.

Małgorzata Gibała (Tokarz)- fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. W CLIRO prowadzi konsultacje i terapie z zakresu wad postawy, skolioz oraz integracji sensorycznej dzieci i młodzieży. Pracuje między innymi takimi metodami jak PNF (w pedriatrii i skoliozach) oraz na tkankach miękkich (Anatomy Trains).

Katarzyna Skrzypczyk: psycholog kliniczny. Wykonuje testy na inteligencję. Prowadzi w CLIRO konsultacje psychologiczne dzieci i dorosłych. Powadzi szkolenia dla nauczycieli oraz konsultacje dla rodziców.