EEG Biofeedback w Opolu

 

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Poprzez trening EEG Biofeedback, wyciszając niepożądane częstotliwości fal emitowanych przez nasz mózg i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić jego funkcjonowanie.

Dzięki temu można wpływać na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększenie odporności immunologicznej i spowolnienie procesów biologicznego starzenia się. Osoby poddane treningowi osiągają o 25% lepsze wyniki w testach na inteligencję.

Po raz pierwszy treningi EEG biofeedback zastosowano w USA w latach 70. Jego uczestnikami byli astronauci NASA. Celem treningów było zwiększenie zdolności koncentracji i podejmowania trafnych decyzji w stanie ciągłego stresu.

Obecnie w metodzie EEG Biofeedback, opartej na wyspecjalizowanej technice komputerowej, osoba poddawana treningowi "uczestniczy" w różnego rodzaju grach, sterowanych wyłącznie własnym umysłem (bez stosowania klawiatury czy myszki).

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, prowadzący badanie dokonuje pomiarów generowanych przez mózg badanego fal o różnych częstotliwościach, na podstawie wyświetlanych na monitorze przebiegów, terapeuta może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób pacjent grając "uczy" swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

Uzyskiwanie dobrych wyników przez osobę poddawaną terapii nie następuje od razu. Wymaga to koncentracji, uspokojenia emocji oraz co najmniej kilku treningów. Po przebyciu odpowiedniej ilości treningów, możliwe jest utrwalenie uzyskanych pozytywnych efektów na lata.

System EEG-Biofeedback stosowany w naszych urządzeniach - to metoda bezpieczna, zalecana zarówno ludziom zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu jak również z wybranymi jednostkami chorobowymi.

Trening EEG-Biofeedback stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychologicznych, oraz psychiatrycznych.

Grupy osób dla których trening EEG biofeedback jest szczególnie polecany:

- Uczniowie

- Studenci
- Nauczyciele, wykładowcy
- Artyści
- Menedżerowie
- Dziennikarze
- Sportowcy

Wybrane zaburzenia i problemy, w których EEG Biofeedback sprawdza się jako metoda terapii:

- Syndrom ADD, ADHD
- Anoreksja
- Bulimia
- Nerwice
- Padaczka
- Stres
- Uzależnienia
- Stwardnienie rozsiane
- Zaburzenia pamięci
- Zaburzona samoocena
- Zaburzenia snu

cennik