Logopeda w Opolu

       Mowa jest podstawowym i najważniejszym narzędziem komunikacyjnym. Oczywiście dzięki mimice, gestom, ruchom całego ciała też możemy przekazywać informacje, ale na zupełnie innym poziomie i z różnym prawdopodobieństwem właściwego ich odczytania.

      Dlatego tak ważne jest opanowanie poprawnej mowy we wszystkich możliwych aspektach. Musimy wiedzieć co chcemy przekazać oraz za pomocą jakich słów chcemy to zrobić. Należy również zadbać o to, by wypowiadany komunikat był zrozumiały, czytelny i nie zniekształcony (np. wadami wymowy). Tym właśnie zajmują się w CLIRO  nasi logopedzi.

       W naszym gabinecie w Opolu mają Państwo szansę współpracować z doświadczonymi logopedami, którzy swoje doświadczenia zdobywali w szkołach, przedszkolach, poradniach a także prywatnej praktyce logopedycznej. Wykonają diagnozę logopedyczną, masaż logopedyczny i poprowadzą kompleksową terapię zaburzeń mowy, tak aby wszyscy nasi pacjenci - dorośli i dzieci mogli cieszyć się czystą zrozumiałą dla innych wymową.

Logopedia

cennik