Metoda prof. Tomatisa

Z ogromną satysfakcją informujemy, że prowadzimy w naszej placówce treningi uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa.
Nasi terapeuci zostali przygotowni do prowadzenia terapii w CLIRO przez Jozefa Vervoort'a - belgijskiego naukowca, przyjaciela, współpracownika i spadkobiercy naukowej spuścizny prof. A.Tomatisa. Jozef Vervoort przez ostatnie trzy dekady przeprowadził terapię około 17 500 dzieci i  9 500 dorosłych w  ośrodku znanym na całym świecie – Atlantis VZW w  SintTruiden (Belgia).

Czym jest metoda prof. A.Tomatisa?

Jest to nieinwzyjny program obejmujący stymulację dźwiękową, trening audio-wokalny oraz konsultacje.

Dla kogo jest przeznaczona?

Dzieci, młodziez i dorośli zarówno w normie intelektualno-motorycznej jak i ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Terapia pomaga pokonać takie trudności jak: zaburzenia językowe, kłopoty z komunikacją i koncentracją, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia zachowania (autyzm, ADHD, zespół Downa, inne zespoły genetyczne), zaburzenia głosu, stres, depresja a także trudności w przyswajaniu języków obcych.

Metoda została opracowana przez francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa (1920-2001). Zajmował się on kwestią zależności pomiędzy odbiorem bodźców słuchowych, a procesem powstawania mowy. Na podstawie swoich badań przedstawił dwa prawa, mówiące o tym, że prawidłowe kontrolowanie własnego głosu, wymaga umiejętności prawidłowego słuchania samego siebie.

I prawo Tomatisa:

Głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu.

II prawo Tomatisa:

Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie.

Prof. A.Tomatis rozgraniczył pojęcie słyszenia i słuchania. Słyszenie to proces bierny, który zależy od stanu narządu słuchu. Z kolei słuchanie (uwaga słuchowa) jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji, która rozwija się przez całe życie człowieka.

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • błędna interpretacja pytań,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • konieczność powtarzania poleceń,
 • monotonny głos, ubogie słownictwo,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • niemuzykalność,
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe,
 • niewyraźne pismo,
 • mylenie strony lewej i prawej,
 • męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne, nadwrażliwość emocjonalna, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość, wycofywanie się.

Metoda usprawniania czynnego słuchania opracowana przez profesora Alfreda Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.