Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA RODZICÓW 

 

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Cliro” w Opolu prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci:

·         urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)

·         z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku

·         ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym

·         z problemami około urodzeniowymi

·         z problemami zachowania

·         z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym

·         z autyzmem

·         z zespołami genetycznymi

 

 

Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Zajęcia są bezpłatne.

Każde dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda.

 

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy standaryzowane metody diagnostyczne oraz metody: Integracji sensorycznej, Metoda pedagogiki zabawy, Metoda W. Sheroborne, Metoda Dobrego Startu, Zabawy paluszkowe, Dziecięce masażyki, Zabawy FundaMentalne, Logorytmika, Metody dramowe, Terapia ręki, Sensoplastyki i inne.

Procedura objęcia dziecka i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju:

1.      Rodzic składa wniosek o objęcie dziecka WWRD. Do wniosku dołącza się opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.      Zespół WWRD opracowuje program dla dziecka objętego WWRD oraz ustala, w porozumieniu z rodzicem, terminarz zajęć.

 

 

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: cliro@cliro.pl

lub tel. 508106321

 

Pokaż
Cliro w Opolu na większej mapie

 
ul. Śląska 36, Opole
W pobliżu zbiegu ulic Ozimskiej, Głogowskiej i Wiejskiej